August 2022

MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
1

Fußball – G+F Junioren

Rückenfit

Präsidentengarde

GYDAS – Gymnastik

KAF – Laienspielgruppe

2

Wichtelturnen

Kinderturnen

Piccologarde

Fußball – E-Junioren

Fussball – Aktive

Präsidentengarde

TSA – Gesellschaftstanz Erwachsene

3

Kadettengarde

4

Hasen – und Igelturnen

Fußball – E-Junioren

Fussball – Aktive

Line Dance

5

Purzelgarde

Minigarde

6
7
8

Fußball – G+F Junioren

Rückenfit

Präsidentengarde

GYDAS – Gymnastik

KAF – Laienspielgruppe

9

Wichtelturnen

Kinderturnen

Piccologarde

Fußball – E-Junioren

Fussball – Aktive

Präsidentengarde

TSA – Gesellschaftstanz Erwachsene

10

Oldies

Kadettengarde

11

Hasen – und Igelturnen

Fußball – E-Junioren

Fussball – Aktive

Line Dance

12

Purzelgarde

Minigarde

13
14
15

Fußball – G+F Junioren

Rückenfit

Präsidentengarde

GYDAS – Gymnastik

KAF – Laienspielgruppe

16

Wichtelturnen

Kinderturnen

Piccologarde

Fußball – E-Junioren

Fussball – Aktive

Präsidentengarde

TSA – Gesellschaftstanz Erwachsene

17

Kadettengarde

18

Hasen – und Igelturnen

Fußball – E-Junioren

Fussball – Aktive

Line Dance

19

Purzelgarde

Minigarde

20
21
22

Fußball – G+F Junioren

Rückenfit

Präsidentengarde

GYDAS – Gymnastik

KAF – Laienspielgruppe

23

Wichtelturnen

Kinderturnen

Piccologarde

Fußball – E-Junioren

Fussball – Aktive

Präsidentengarde

TSA – Gesellschaftstanz Erwachsene

24

Kadettengarde

25

Hasen – und Igelturnen

Fußball – E-Junioren

Fussball – Aktive

Line Dance

26

Purzelgarde

Minigarde

27
28
29

Fußball – G+F Junioren

Rückenfit

Präsidentengarde

GYDAS – Gymnastik

KAF – Laienspielgruppe

30

Wichtelturnen

Kinderturnen

Piccologarde

Fußball – E-Junioren

Fussball – Aktive

Präsidentengarde

TSA – Gesellschaftstanz Erwachsene

31

Kadettengarde

1
2
3
4